Siden 1995

Reineiere og familiebedrift

Reindrift med alt det innbefatter, med mat, redskaper og ikke mist ta vare på reinen, har vært samenes liv i mange generasjoner. Matarven vi fører videre, baserer seg på generasjoner med kunnskap om behandling og videreforedling av reinsdyrkjøtt.

En ide om ekte og god mat fra fjellet

Interessen for mat gjenspeiles i familiebedriften. Vårt liv handler om å utnytte de ressursene som finnes på reinen. Kjøttet vi foredler videre er

Siden 1995

Nils Tonny Bransfjell og Unni Fjellheim, startet med nedskjæring og videreforedling av reinkjøtt, basert på samiske tradisjoner. Hoteller, restauranter og privatpersoner handler reinkjøtt av oss.